PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Vystudoval na brněnské konzervatoři hru na violu, skladbu a dirigování, soukromě se věnoval studiu varhan. Ve studiích pokračoval na arcidiecézní konzervatoři pro církevní hudbu ve Vídni v oboru varhany (prof. Ch. Leitzmüller), zpěv (prof. B. Petrischek) a řízení sboru (prof. M. Fusseneger). Po návratu domů si doplnil studia skladby na pražské Hudební akademii múzických umění (prof. V. Riedlbauch).

Na osobní doporučení prof. Petra Ebena zastupoval František Fiala v letech 1999-2000 Českou republiku na ročním tvůrčím stipendiu pro skladatele, spisovatele a výtvarníky v Mezinárodním domě umělců Villa-concordia Bamberg, Německo. Zde se také po řadě úspěšných koncertů ze svých děl dočkal i svého prvého profilového CD „Portrait František Fiala" (Cavalli-records), ve kterém se představuje také jako varhaník (Partita), umělecký vedoucí souboru Canticum novum a dirigent (Missa in modo gregoriano).

Oblast jeho činnosti lze rozdělit do tří kategorií: skladatelské, koncertní a pedagogické.

SKLADATELSKÁ ČINNOST

František Fiala, v dětství důvěrně seznámený s českou lidovou hudbou, se zaměřuje ve své tvorbě na oblast duchovních či přímo paraliturgických kompozic. Ve své tvorbě podává svědectví o výrazném talentu, který sice vychází z domácí i evropské tradice 2. poloviny 20. století a je současně hluboce poučen o praxi gregoriánského chorálu (působil jako vokalista souboru Schola Gregoriana Pragensis) a polymelodické hudby, ale nepřestává hledat oproštění a ve shodě s textem a intencí se blíží k nově uchopeným plochám nové jednoduchosti (prof. Miloš Štědroň).

Ve své tvorbě se také se zájmem věnuje úpravám či původním skladbám v tanečním stylu, stejně jako tvorbě v oblasti elektroakustické hudby.

KONCERTNÍ ČINNOST

Již v dobách svého mládí, jako nadšený varhaník svatojakubského chrámu ve své rodné Jihlavě, získával Fiala i první zkušenosti v práci se sborem. Založil a vedl tehdy pro Jihlavu významné chrámové vokální těleso "Schola od sv. Jakuba", pro které také komponoval a upravoval řadu skladeb. Tyto své zkušenosti pak rozvíjel i s dalšími soubory a orchestry, s nimiž realizoval celou řadu koncertů a CD nahrávek, např. Vánoce v českých kancionálech, Tebe, Bože, chválíme, Dej Bůh štěstí (vše u vydavatelství Rosa, Praha), Klenoty českých vánoc (vydavatelství arco diva, Praha), Tengo sed de ti ( vydavatelství de la raiz, Barcelona) atd.

V roce 1996 se stal vokalistou souboru Schola gregoriana pragensis (um. Vedoucí David Eben).

V roce 1997 založil a umělecky vedl vokální soubor "Canticum novum", se kterým se na svých koncertních vystoupeních zaměřoval na díla významných i méně známých soudobých, zejména českých autorů, v jejichž tvorbě zaujímá oblast duchovní vokální kompozice významné postavení.

V současnosti příležitostně vystupuje v nejrůznějších komorních seskupeních, nejčastěji se sopranistkou Lucií Laubovou a trumpetistou Josefem Zámečníkem. Jeho nejvýznamnější hráčskou aktivitou zůstává činnost chrámového varhaníka.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Jako pedagog hudebně-teoretických předmětů působil F. Fiala na Pražské konzervatoři, na konzervatoři v Brně vyučoval varhanní improvizaci a Gregoriánský chorál. V letech 2002-2012 zastával funkci ředitele Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Za tuto dobu dosáhl stabilizace školy po stránce personální, podařilo se mu zvýšit úroveň poskytovaného vzdělávání i existenčního zázemí školy. V letech 2005–2008 se postaral o kompletní zajištění generální rekonstrukce budovy školy v celkovém objemu 60 milionů korun.

© 2012  František Fiala